Israel

Created on Oct. 4, 2013, 3:50 a.m. by Hevok & updated by Hevok on Oct. 4, 2013, 3:50 a.m.

מניפסט ILA

האיחוד הבינלאומי למען אריכות החיים.

אנו דוגלים בקידום אריכות ימים בריאה לכלל האוכלוסייה באמצעות מחקר מדעי, בריאות הציבור ופעילות חברתית. אנו מקדמים ושמים דגש על המאבק נגד האויב העיקרי של אריכות ימים בריאה-תהליך ההזדקנות.

תהליך ההזדקנות הוא שורש מרבית המחלות הכרוניות הפוקדות את אוכלוסיית העולם. תהליך זה הינו גורם מרכזי לנכות ותמותה, ויש לטפל בו בהתאם. על החברה להשקיע מאמצים על מנת לטפל בו ולתקנו, כמו בכל מחלה גופנית אחרת.

בעיית ההזדקנות היא בגדר איום חמור. למרות זאת, אנחנו עדים להתעלמות כמעט מוחלטת מקיומה ומחומרתה. ישנה נטייה מרגיעה להתעלם מהעתיד, להסיח את הדעת מההזדקנות והמוות ממנה, ואף להציגם באור מטעה, מתנצל ואוטופי. בו בזמן, ישנה אמונה חסרת ביסוס שהזדקנות הנה בגדר תהליך בלתי נמנע ובלתי ניתן לשינוי באופן מוחלט. הזלזול בבעיה, יחד עם תחושת חוסר-אונים הלא מבוססת, אינם תורמים לשיפור המצב ולאריכות ימים בריאה בקרב האוכלוסייה המזדקנת. יש להציג את הבעיה במלוא חומרתה וחשיבותה, ולפעול לפתרונה או צמצומה כמיטב יכולתנו.

אנו קוראים להעלאת המודעות בקרב הציבור לבעיית ההזדקנות במלוא היקפה. אנו קוראים לציבור להכיר בבעיה חמורה זו ולהשקיע משאבים ומאמצים-כלכליים, חברתיים-פוליטיים, מדעיים, טכנולוגיים ותקשורתיים- על מנת למקסם את האפשרות להקל על מצב האוכלוסייה המזדקנת, למען אריכות ימים בריאה. אנו מקדמים את הרעיון שהתבגרות נפשית ורוחנית ועלייה ואריכות ימים אינם בהכרח נלווים להזדקנות והדרדרות בבריאות.

אנחנו דוגלים בחיזוק והאצה של מחקר ביו-רפואי בסיסי ויישומי, כמו גם פיתוח של אמצעים טכנולוגיים, תעשייתיים, סביבתיים, חינוכיים ואלה הנוגעים לבריאות הציבור, המופנים ישירות למען אריכות ימים בריאה. בהינתן תמיכה מספקת, אמצעים אלה יכולים להביא לעלייה בתוחלת החיים הבריאה של האוכלוסייה המזדקנת, בתקופה היצרנית שלהם, בתרומתם לפיתוחה של הכלכלה והחברה, כמו גם לתרום לתחושת ההנאה, התכלית והערך שלהם כלפי החיים.

אנו דוגלים בכך שלמען פיתוח של אמצעים מדעיים למען הארכת חיים בריאה ייתנו מירב התמיכה הציבורית והפוליטית הראויים, לא רק על ידי הקהילה המקצועית אלא על ידי הציבור הרחב.

Israel ~ Longevity Israel

Group: http://www.facebook.com/groups/Longevityisrael/

flag_of_israel.svg_.png

Tags: hebrem

Update entry (Admin) | See changes

Comment on This Data Unit