Slovakia

Created on Oct. 4, 2013, 2:59 a.m. by Hevok & updated by Hevok on Oct. 4, 2013, 2:59 a.m.

MANIFEST INTERNATIONAL LONGEVITY ALLIANCE

Sme zástancami rozvoja zdravej dlhovekosti celej populácie prostredníctvom vedeckého výskumu, verejného zdravotníctva, podpory a spoločenskej aktivity. Vyzdvihujeme a podporujeme boj proti hlavnému nepriateľovi zdravej dlhovekosti – proti procesu starnutia.

Proces starnutia je príčinou väčšiny chronických chorôb, ktoré postihujú svetovú populáciu. Tento proces má na svedomí najvyššie percento postihnutí a úmrtí a podľa toho musíme k tomuto problému aj pristupovať. Spoločnosť musí vynaložiť úsilie na jeho liečenie a nápravu rovnako, ako pri akejkoľvek inej chorobe.

Problém starnutia je vážny a hrozivý. Napriek tomu sme často svedkami takmer úplnej ignorancie jeho existencie a závažnosti. Všadeprítomná upokojujúca tendencia zabúdať na budúcnosť a odpútať myseľ od myšlienky starnutia a smrti spôsobenej starnutím a taktiež sklon prezentovať starnutie a smrť pod klamlivým svetlom ako ospravedlniteľnú a utopistickú. Súčasne tiež existuje neopodstatnená viera, že starnutie je proces nekontrolovateľný a neúprosný. Toto ignorovanie problému a neopodstatnený pocit bezmocnosti však neprispievajú k zlepšeniu blahobytu starých ľudí a k ich zdravej dlhovekosti. Tu nastáva nutnosť prezentovať tento problém v celej jeho vážnosti a komplexnej dôležitosti a taktiež konať v prospech jeho vyriešenia alebo aspoň zmiernenia v čo najväčšej možnej miere, v akej nám to naše možnosti dovoľujú.

Vyzývame k zvýšeniu verejného povedomia o probléme starnutia v celom jeho rozsahu. Žiadame verejnosť, aby si uvedomila závažnosť tohoto problému a venovala úsilie a zdroje – vrátane tých ekonomických, spoločensko-politických, technologických a mediálnych – na jeho maximálnu možnú redukciu, tak aby sa zabezpečila kvalita života populácie aj v pokročilom veku a tiež dlhovekosť v dobrom zdraví. Podporujeme myšlienku, že mentálna a duchovná vyspelosť a taktiež predĺženie zdravej dlhovekosti nie sú synonymami pre starnutie a zhoršovanie stavu.

Podporujeme posilnenie a urýchlenie základného a aplikovaného biomedicínskeho výskumu, rovnako ako aj technologický a industriálny rozvoj, rozvoj životného prostredia, verejného zdravotníctva a vzdelania, konkrétne zamerané na dlhovekosť prežitú v dobrom zdraví. Ak sa im dostane dostatočnej podpory, tieto kroky môžu predĺžiť priemernú dĺžku života populácie v pokročilom veku prežitú v zdraví, dĺžku jej produktívneho veku a tiež zväčšiť jej prínos k rozvoju spoločnosti a ekonomiky a samozrejme zlepšiť zmysel, hodnotu a radosť zo života.

Zastávame názor, že na rozvoj vedeckých aktivít na predĺženie zdravého života je potrebná maximálna možná verejná a politická podpora, nie však iba zo strany odbornej komunity, ale aj zo strany širokej verejnosti.

Slovakia ~ Longevity Slovakia

Group: https://www.facebook.com/groups/413099335476749/

flag_of_slovakia.svg_.png

Tags: slovakia
Parent: International Longevity Alliance

Update entry (Admin) | See changes

Comment on This Data Unit