Turkey

Created on Oct. 4, 2013, 3:03 a.m. by Hevok & updated by Hevok on Oct. 4, 2013, 3:03 a.m.

Uluslararası Uzun Ömür İttifakı – Manifesto

Biz bilimsel araştırma, kamu sağlığı, savunma ve sosyal aktivizm yoluyla tüm nüfus için sağlıklı uzun ömrün arttırılması için yapılan çalışmaları savunuyoruz. Sağlıklı ve uzun bir ömrün baş düşmanı olan yaşlanma sürecine karşı mücadeleyi vurgulamayı ve teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Yaşlanma süreci, dünya nüfusunu etkileyen birçok kronik hastalığın köküdür. Bu süreç sakatlık ve ölüm sebepleri arasında büyük bir pay sahibidir ve bunun bilinciyle davranılması gerekmektedir. Toplumun, diğer hastalıklara tedavi bulmak için gösterdiği direnç ve çabayı bu sürece karşı da adaması gerekir.

Yaşlanma problemi ciddi ve tehditkar bir problem. Ancak, sık sık onun gerçeklik ve şiddetine karşı bir kayıtsızlık olduğunu gözlüyoruz. Geleceği görmezden gelmekte, aklı yaşlanmak ve ölümle ilgili düşüncelerden uzak tutmakta rahatlatıcı bir eğilim var. Aynı zamanda yaşlanmanın kontrol edilemeyen, engellenemeyen bir süreç olduğuna dair temelsiz bir inanç var. Problemin görmezden gelinmesi ve içinde bulunulan bu temelsiz acizlik hissi, yaşlılıkta sağlık ve uzun bir ömür hedeflerine katkıda bulunmuyor. Bu problemi tüm ciddiyeti ve önemiyle sunmak ve çözümü ya da en azından etkilerinin hafifletilmesi için elimizden geleni yapmak bir ihtiyaç haline gelmiştir. Amacımız yaşlanma sorununu halka tüm açılarıyla tanıtmak ve farkındalığı arttırmak. Halkı, bu şiddetli problemi tanımaya; çaba ve kaynaklarını – ekonomik, sosyal, politik, bilimsel, teknolojik ve medya kaynakları da dahil olmak üzere – hem yaşlanan nüfusun, hem de uzun bir ömür için yapılan araştırmaların yararına sunmaya çağırıyoruz. Biz zihinsel ve ruhsal olgunlaşma ve sağlıklı uzun ömürlü bir yaşamın, yaşlanma ve yıpranma ile eş anlamlı olmadığı fikrini destekliyoruz. Biz temel ve uygulamalı biyomedikal araştırmanın yanı sıra teknolojik, endüstriyel, çevresel, kamusal sağlık ve eğitim alanlarında, özellikle uzun ömürlülüğe yöneltilmiş bir destek ve ivmelenmeyi savunuyoruz. Böyle bir destekle alınabilecek önlemlerin, yaşlı nüfusun ömrünü uzatabileceğine; üretkenliğini, toplum ve ekonominin gelişimine olan katkılarını arttırabileceğine, bunun yanında değerlerinin, yaşam amaçlarının ve aldıkları keyfin algılarında gelişmeler görülebileceğine inanıyoruz.

Biz insan ömrüne sağlıklı bir yaşam ilavesinin bilimsel ölçütlerde geliştirilmesinin, hak ettiği genel ve politik desteği sadece profesyonel topluluklar tarafından değil, halk tarafından da mümkün olduğunca alabilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Turkey ~ Longevity Turkey

Group: https://www.facebook.com/groups/678185995529206/

flag_of_turkey.svg.png

Tags: turkey
Parent: International Longevity Alliance

Update entry (Admin) | See changes

Comment on This Data Unit