Denmark

Created on Oct. 4, 2013, 2:29 a.m. by Hevok & updated by Hevok on Oct. 4, 2013, 2:30 a.m.

Vi kæmper for en udvikling frem mod en sund forlænget levetid, for hele befolkningen, gennem videnskabelig forskning, folkesundheds videnskab, og social aktivisme – Vi lægger vægt på, at hovedfjenden mod livet er selve alderdoms ældningen.

Ældningsprocessen er selve roden til de flest kroniske sygdomme, som rammer verdens befolkning, og er hvad der skaber den største mængde, af invaliditet og dødelighed, og bør derfor behandles derefter – Som sådan er det også nødvendigt, at samfundet i langt større grad sætter midler af til bekæmpelsen og behandling, som ved en hver anden større folkesygdom.

Problemet med ældning er alvorligt og truende, men alligevel er vi ofte vidner, til en næsten komplet forglemmelse af dens virkelighed og alvor, og der er en dulmende tendens til at ignorere fremtiden, at distrahere sindet fra ældningen, og død af ældning, og endda at fremlægge aldring og død i et misvisende apologetisk og utopisk lys, samtidig med at der en ubegrundet tro på, at ældning er en helt uhåndterlig, ubønhørlige proces.

Denne tilsidesættelse af problemet, og denne ubegrundet følelse af afmagt bidrager ikke til en forbedring af trivslen for de ældre, og ej heller noget der fremmer muligheden for en sund forlænget levetid – Der er behov for at se problemet i des fulde alvor og betydning, og for at handle for des løsning eller afhjælpning, efter vores bedste evne.

Vi opfordrer til at øge offentlighedens bevidsthed om problemet med ældning i sit fulde omfang, og til at anerkende alvoren i problemet og til at dedikere indsats og ressourcer derefter, herunder økonomiske, social-politiske, videnskabelige, teknologiske og medier ressourcer, til maksimale mulige lettelse og gavn for den aldrende befolkning, for en sundere og længere levetid – Vi fremhæver tanken om at mental og åndelig modning, og stigningen i sundere længere levetid, ikke er synonymt med ældning og svækkelse.

Vi går ind for en styrkelse og fremskyndelse af grundforskning og anvendt biomedicinsk forskning samt udvikling af teknologiske, industrielle, miljømæssige, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige foranstaltninger, der specifikt er rettet mod en sundere og længere levetid for befolkningen – Hvis der gives tilstrækkelig støtte til dette, kan sådanne foranstaltninger øge den forventede levetid af den ældre del af befolkningen, perioden af deres produktivitet, deres bidrag til udviklingen af samfundet og økonomien, samt deres følelse af livsnydelse, formål og selvværd i livet. Vi gårind for, at udviklingen af videnskabelige foranstaltninger for sund livsforlængelse, får den størst mulige offentlige og politiske støtte dette fortjener, ikke kun af det faglige fællesskab, men også af den brede offentlighed.

Denmark ~ Longevity Alliance Denmark ~ Frejas Dannevang

Group: https://www.facebook.com/groups/LongevityPartydenmark

flag_of_denmark.svg_.png

Tags: danish
Parent: International Longevity Alliance

Update entry (Admin) | See changes

Comment on This Data Unit