Poland

Created on Oct. 4, 2013, 2:55 a.m. by Hevok & updated by Hevok on Oct. 4, 2013, 2:56 a.m.

Dążymy do osiągnięcia zdrowej i aktywnej długowieczności dla całej populacji ludzkiej. Długowieczność, winna stać się efektem, zakrojonych na szeroką skalę, badań naukowych, rozwoju systemu ochrony zdrowia oraz działalności oświatowej i społecznej.

Wzywamy do walki z największym wrogiem zdrowej długowieczności – destrukcyjnym procesem starzenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż proces starzenia się jest źródłem większości chorób przewlekłych dotykających ludzkość na całym świecie, a w konsekwencji prowadzi do niepełnosprawności i śmierci, należy podejść do tego problemu jak najbardziej poważnie i odpowiedzialnie. Wobec powyższego, społeczeństwo zobligowane jest skoncentrować swój wysiłek na leczeniu i skutecznym wyparciu procesu starzenia oraz potraktować go tak jak każdą inną fizyczną chorobę. Starzenie się – to poważny i niebezpieczny problem. Niestety ludzkość zbyt często ignoruje negatywną skalę tego zjawiska. Jako naoczni świadkowie obserwujemy jak zapomina się o realności tego procesu i jego niebezpiecznych konsekwencjach. Nieustannie zauważa się tendencję do ignorowania przyszłości, odsuwania naszej uwagi od kwestii starzenia się i śmierci, a co za tym idzie, wyobrażania sobie śmierci w zafałszowanych, utopijnych kategoriach, powodujących naszą mimowolną zgodę na to zjawisko.

Jednocześnie istnieje nieuzasadnione przekonanie, iż starzenie się jest absolutnie niekontrolowanym i nieuchronnym procesem. Właśnie takie lekceważenie problemu, w połączeniu z bezzasadnym poczuciem bezsilności, hamują nasze zwycięstwo nad starzeniem się i absolutnie nie przyczyniają się do poprawy jakości życia ludzi w podeszłym wieku oraz zapewnienia im należnej długowieczności. Bezsprzecznie istnieje potrzeba, aby kwestię starzenia się traktować poważnie i priorytetowo, bowiem tylko takie podejście pozwoli nam na jej częściowe rozwiązanie w ramach dostępnych nam możliwości.

Wzywamy do rozbudzenia w świadomości społecznej uwagi skierowanej na problem starzenia się w pełnym jego zakresie. Apelujemy do wszystkich, aby wokół tego destrukcyjnego zjawiska skoncentrować wszelkie wysiłki ludzkości, wykorzystując przy tym, wszystkie możliwe zasoby, w tym ekonomiczne, społeczno-polityczne, naukowe, technologiczne, informacyjne, a wszystko po to, żeby doprowadzić do maksymalnego złagodzenia skali problemu i zapewnić starzejącej się generacji zdrową długowieczność. Jako Stowarzyszenie, promujemy ideę, iż duchowa i umysłowa dojrzałość oraz wzrost aktywnej długowieczności nie są synonimami starczej degeneracji oraz fizycznej degradacji.

Popieramy rozwój użytkowych badań biomedycznych, a także wykorzystanie osiągnięć z dziedziny technologii, przemysłu, ekologii, ochrony zdrowia, oświaty, ukierunkowanych na wzrost zdrowej długowieczności. Wszystkie te osiągnięcia przy odpowiednim wsparciu, bezsprzecznie wpłyną na zdrową długowieczność populacji i znacząco wydłużą okres produktywności starzejącego się pokolenia, a w konsekwencji wspomogą rozwój społeczeństwa i gospodarki oraz zapewnią poczucie radości, godności i celu życia ludzi w podeszłym wieku.

Opowiadamy się za tym, aby rozwojowi nauki, ukierunkowanej na osiągnięcie maksymalnej długowieczności, było zapewnione maksymalne społeczne i polityczne wsparcie. Aktywna długowieczność, jako cel, zasługuje na uwagę nie tylko w środowisku profesjonalnie zajmującym się tą kwestią, ale w całym społeczeństwie.

Poland ~ Longevity Party Poland

Group: http://www.facebook.com/groups/LongevityPartypoland/

flag_of_poland.svg_.png

Tags: polish
Parent: International Longevity Alliance

Update entry (Admin) | See changes

Comment on This Data Unit